Com a empresa dedicada a les excavacions i transport d´àrids, disposem de vehicles per oferir un ampli servei tant amb maquinària petita, com minicarregadores o miniexcavadores, equipades amb martell hidràulic o escombradora, així com maquinària de gran tonatge, vehicles per al transport de material de construcció, serveis amb camió grúa equipats amb cullera o pinçes manipuladores de runes i rocalles, entre d´altres.

El nostre àmbit d’actuació és tota la província de Barcelona.

Realitzem murs de pedra natural i rocalles per a la contenció de terres, estabilització de taluds o zones ajardinades, ja sigui amb pedra caliça o granítica, inclòs murs de Blocs Prefabricats de formigó. A més de fer replens de terrenys i anivellacions.

La nostra feina ens ha proporcionat la suficient experiència per la realització de tot tipus d’excavacions per piscines, ja sigui petites o grans, amb accés fàcil o no inclòs, oferint el servei d’excavació amb GRÚA MÒBIL, a preus molt competitius i tancat.

Així mateix realitzem servei de contenidors i la documentació corresponent de la gestió de residus.

Podem oferir-li així mateix PRESSUPOST sense compromís per aquelles obres o partides que tinguin en execució o en previsió.

Contactin amb nosaltres per ampliar la informació que necessitin o facin arribar aquesta informació als responsables corresponents.

Esperant que els nostres serveis siguin del seu interès.